Sinikka Sokka

Born:Aug 27, 1948 in Helsinki, Finland
GenreComedy, Drama
GenreFamily, Fantasy
GenreFamily, Fantasy
GenreComedy, Drama