Jin Zhang

Born:May 19, 1974 in Chongqing, China
GenreAction, Crime
GenreAction, Biography, Drama
GenreAction, Crime, Thriller
GenreAction, Biography, Drama, History
GenreAction, Adventure, Comedy, Romance
GenreAction, Adventure, Sci-Fi
GenreAction, Comedy, Drama
GenreComedy, Drama

Jin Zhang

58%
Fans Ratings: 59%
Critics Ratings: 27%
Followers: 0