Liberation

MPAA Rating:NR
Genre:Drama
Country:China
Directed By:Xiaoyang Chang, Shaohong Li
Written By:Meng Li, Jianquan Shi
Cast:Mi Yang, Wallace Chung, Qiang Wang, Xun Wang, Elane Zhong, Yiwei Zhou, Patrick Keung, Heng Fu, Yilun Sheng
In Theaters:Jan 10, 2020
Runtime:1 hour 44 minutes
Production:China Lion Film Distribution