Snake Shadow Lama Fist

MPAA Rating:NR
Genre:ACTION, DRAMA
Country:Hong Kong
Produced By:Pai-Ping Han
Directed By:Mu Chu
Written By:Ning Kai
Cast:Di Chin, Han Chen Wang, Kun Li, Na Tan, Chin Hu, Hsiu-Ling Li, Siu-Tung Ching, Hao-Yun Tang, Chok Chow Cheung, Kuan-Chun Chi, Heng Li, Yen Tsan Tang, Kuo Hung Lu, Jing Man, Bun Yuen, Lai Wang, Yung-Sze Chen, Stephan Yip, Tao Chiang
In Theaters:May 18, 1979
Runtime:1 hour 9 minutes