The Rambler Rides Again

MPAA Rating:NR
Genre:Western
Country:Japan
Directed By:Buichi Saitô
Written By:Gan Yamazaki
Cast:Mari Shiraki, Nobuo Kaneko, Yôko Minamida, Akira Kobayashi, Jô Shishido, Shigeru Amachi, Ruriko Asaoka
In Theaters:Oct 09, 2011
Runtime:1 hour 23 minutes