Onna goroshi abura no jigoku

MPAA Rating:NR
Genre:Drama
Country:Japan
Produced By:Kazue Udagawa, Yoichi Kobayashi, Takafumi Ohashi, Aika Horie, Yasushi Sakagami, Masanori Kawashima, Noriko Nakagawa
Directed By:Shinobu Sakagami
Written By:Taeko Tomioka
Cast:Shôhei Hino, Kinuo Yamada, Nozomi Fujikawa, Shingo Yasuda
In Theaters:May 23, 2009
Runtime:1 hour 36 minutes