Yi jian qing shen

MPAA Rating:NR
Genre:Action, Adventure
Country:Hong Kong
Produced By:Yeo Ban-Yee, Kok Leong Chu
Directed By:Kuang-Chi Tu
Written By:Kuang-Chi Tu
Cast:Jing Tang, Nan Chiang, Shen Wang, Chuan Chin, Rong Rong, Manling Chen, Ho Jen, Charlie Chin, Fei Lung Chen, Qianmeng Liu, Lai Wang, Yui Liang, Ni Kang, Wei Hu, Mu Chu, Yu Lu
In Theaters:Feb 15, 1969