The Continent

MPAA Rating:NR
Genre:Comedy, Drama
Country:China
Directed By:Han Han
Written By:Han Han
Cast:Quan Yuan, Wallace Chung, Joe Chen, Zhangke Jia, Luodan Wang, Bo-Lin Chen, Shaofeng Feng
In Theaters:Jul 24, 2014
Runtime:1 hour 45 minutes