Lei yu

MPAA Rating:NR
Genre:Drama
Country:Hong Kong
Directed By:Wui Ng
Written By:Yu Cao
Cast:Ching Lee, Dun Lo, Peng-Fei Li, Ying Cheung, Wui Ng, Yuet Ching Lee, Lan Law, Man-Lei Wong, Ping Yip, Bruce Lee, Yee Mui, Yin Pak
In Theaters:Mar 14, 1957
Runtime:2 hours 4 minutes