Mayday Life

MPAA Rating:NR
Genre:Music
Country:Taiwan
Directed By:Muh Chen
Cast:Mayday, Mei-Hsiu Lin, Kuan-Yu Liu, Kang Ren Wu, Matthew Yen-Shen Tsai, Ashin, Shang-Yi Wen, Tony Ka Fai Leung, Bo Huang, Pei-An Lo, Mei-Hua Wang, Dee Hsu, Kevin Tsai, Ella Chen, Chin-Hang Shih
In Theaters:May 31, 2019
Runtime:1 hour 52 minutes
Production:Grass Jelly Studio, B'in Music
Box Office:$85,912