Creation of the Gods I: Kingdom of Storms

MPAA Rating:NR
Genre:Drama, Fantasy
Country:China
Directed By:Wuershan
Written By:Jianan Ran, Wuershan, Cao Sheng, Ping Ran
Cast:Quan Yuan, Xuejian Li, Luke Chen, Fei Xiang, Yongdai Ding, Shuguang Gao, Kun Chen, Bayaertu, Le Yang, Yosh Yu, Bo Huang, Yu Xia, Tao Huang, Dongping Gao, Terry Hou, Bayalag, Shaofeng Feng, Swanson Han
In Theaters:Sep 22, 2023
Runtime:2 hours 28 minutes
Production:Tencent Pictures, Beijing Culture, Mongketengri Pictures