Air Strike

Set in 1943 during the World War II, the story revolves around the Japanese bombing of Chongqing, which started in 1938.

MPAA Rating:R
Genre:Action, Adventure, Drama, War
Country:China
Produced By:Haiyang Jiang, Buting Yang, Mel Gibson, Jian-Xiang Shi, Stephen J. Eads, Johnny Yan Chen, Yonghua Shao
Directed By:Xiao Feng
Written By:Tie Dong Zhou, Ping Chen
Cast:Xiaoqing Liu, Su Ma, Nicholas Tse, Janine Chun-Ning Chang, Wei Fan, Kenny Bee, Haibing Huang, Bing Hu, Eric Tsang, Le Geng, Bruce Willis, Rumer Willis, Gang Wu, Yongli Che, Simon Yam, Adrien Brody, Tenma Shibuya, Yuanzheng Feng, Bingbing Fan, Kefan Cao, William Wai-Ting Chan, Ye Liu, Shengyi Huang, Seung-Heon Song
In Theaters:Oct 26, 2018
Runtime:1 hour 37 minutes
Production:Origin Films, Shanghai Film Group, China Film Group Corporation (CFGC)
Budget:$65,000,000
Available On:Amazon, Itunes, Vudu
Read More On:Wikipedia