Shudan chikan: hitozuma nozoki

MPAA Rating:NR
Country:Japan
Produced By:Daisuke Asakura
Directed By:Kazuhiro Sano
Cast:Takashi Kajino, Kanako Kishi, Takahiko Kobayashi, Naoto Yoshimoto, Hiromi Hirose, Kazuhiro Sano, Kôzô Ueda, Kiyomi Itô, Kôichi Imaizumi
In Theaters:Nov 23, 1991
Runtime:1 hour