Summer's Tail

MPAA Rating:NR
Genre:Drama
Produced By:Siu Ming Tsui
Directed By:Wen-Tang Cheng
Written By:Wen-Tang Cheng, Enno Cheng, Fu-Wha Jan
Cast:Dean Fujioka, Yi-Ching Lu, Ray Chang, Enno Cheng, Huan-Ru Ke, Hannah Lin, Sheng-Hao Wen
In Theaters:Nov 16, 2007
Runtime:1 hour 38 minutes