Red Cliff

Director John Woo said in an interview with David Stratton that the film is only 50% factual. Woo decided to alter the story using modern feelings and his own feelings for a more worldly acceptance. According to Woo, historical accuracy was less important than how the audience felt about the battle.

MPAA Rating:R
Genre:Action, Adventure, Drama, History, War
Country:China, Hong Kong, Japan, Taiwan, Republic of Korea, United States
Produced By:Chin-Wen Huang, Wei Wang, Xiaofeng Hu, Wu Kebo, Tao Jiang, Zhong-Lun Ren, David Tsai-Yang Tang, Ju Feng Yeh, Shoucheng Yang, Sirena Liu, Hongshi Lu, Todd Weinger, Mingyu Peng, Cheri Yeung, John Woo, Qiang Zhang, Bing He, Rick Nathanson, Xiaoei Han, Zhan Teng, Jianqiu Wang, Dong Yu, Daxing Zhang, Terence Chang, Zilong Guo, Woo-Taek Kim, Anne Woo, Masato Matsuura, Lori Tilkin, Dong-Ming Shi, Jianshai Xu, Pengle Xu, Xiaoming Yan, Sanping Han
Directed By:John Woo
Written By:Khan Chan, Cheng Kuo, Guanzhong Luo, John Woo, Heyu Sheng
Cast:Yong You, Baasanjav Mijid, Tong Jiang, Chen Chang, Hua Ye, Chao Guo, Hui Wang, Jia Song, Yong Hou, Chiling Lin, Xiaoguang Hu, Takeshi Kaneshiro, Nicole Dionne, Jun Hu, Xiaohong Shi, Wei Zhao, Qingxiang Wang, Gang Xie, Hongwei Jia, Xin Yu Sun, Jinsheng Zang, Chun Sun, Yin He, Shidô Nakamura, Ning Wang, Philip Hersh, Shan Zhang, Tony Chiu Wai Leung, Jingwu Ma, Fengyi Zhang, Dawei Tong
In Theaters:Dec 04, 2009
Runtime:2 hours 28 minutes
Production:Beijing Film Studio, China Film Group Corporation (CFGC), Lion Rock Productions, Shanghai Film Group, China Movie Channel
Box Office:$627,047
Available On:Amazon, Itunes, Netflix
Read More On:Wikipedia