Digimon Adventure Tri. 4

MPAA Rating:NR
Genre:Action, Adventure, Animation
Country:Japan
Written By:Akiyoshi Hongo
Cast:Junya Ikeda, Chika Sakamoto, Mayumi Yamaguchi, Junko Takeuchi, Suzuko Mimori, Kinoko Yamada, Mao Ichimichi, Junya Enoki, Takahiro Sakurai, Miwa Matsumoto, Atori Shigematsu, Natsuki Hanae, Yuka Tokumitsu, Hitomi Yoshida, Yoshimasa Hosoya, Mutsumi Tamura
In Theaters:Feb 25, 2017
Runtime:1 hour 22 minutes
Production:Toei Animation