Nuregami botan

MPAA Rating:NR
Genre:Comedy, Drama
Country:Japan
Produced By:Yamato Yashiro, Kazuyoshi Takeda
Directed By:Tokuzô Tanaka
Written By:Fuji Yahiro
Cast:Tôru Abe, Akiko Inoue, Hiroko Yamamoto, Shirô ÔTsuji, Raizô Ichikawa, Junko Kozakura, Machiko Kyô, Toshio Chiba, Katsuhiko Kobayashi, Fujio Suga
In Theaters:Feb 08, 1961
Runtime:1 hour 30 minutes