Lotus Lantern

MPAA Rating:NR
Genre:Animation
Country:China
Produced By:Chongqing Sheng
Directed By:Guang Xi Chang
Written By:Dawei Wang
Cast:Shimao Zhu, Tian Liang, Shuo Yang, Jing Ning, Fan Xu, Ping Jiang, Kesheng Lei, Ling Ma, Jiali Ding, Wen Jiang, Peisi Chen, Jie Cui, Xiaoqing Ma, Xu Zhu, Jingwu Ma, Pengfei Yu, Erga Yao
In Theaters:Jul 30, 1999
Runtime:1 hour 25 minutes