The Blue Cornflower

MPAA Rating:NR
Genre:Drama
Country:China
Directed By:Ming Zhang Chen
Cast:Kuo-Chu Chang, Chen Chang, Ethan Li, Yiyan Jiang, Kenny Lin, Shiwu Du, Fann Wong, Li Zhang, Alex Fong, Taifeng Xia
In Theaters:Dec 23, 2011