Xian's Finest

MPAA Rating:NR
Genre:Drama
Country:China
Directed By:Jianxin Huang, Huining Liu
Written By:Yi Fan, Yian Sun
Cast:Fengxu Li, Min Sun, Rujun Ten
In Theaters:Sep 21, 2000