The Wonderful Wedding

MPAA Rating:NR
Genre:Comedy, Romance
Country:China
Produced By:Yen-Ping Chu
Directed By:Chaoliang Huang
Written By:Huijuan Li, Zhou Yuanzhao
Cast:Lotus Wang, Richie Jen, Chu Su, Mei-Hsiu Lin, Hsi-Shun Kou, Patty Seto, Estrella Chen, Akio Chen, Ruby Lin, Ko-Liang Chu, Blue Cheng-Lung Lan, Kung-Wei Lu, Dong-Xue Li, Wayne J.J. Lim, Mei-Chao Lin
In Theaters:Mar 06, 2015
Runtime:1 hour 41 minutes