Yi shi wu ming an

MPAA Rating:NR
Genre:Crime
Country:Hong Kong
Directed By:Kuang-Chi Tu
Written By:Kuang-Chi Tu
Cast:Ying Ting, Yu Ting, Chung Ping Geung, Ling Mai, Yi Cheung
In Theaters:Nov 13, 1963