Seven Samurai

Bandits approach a mountain village, but their chief decides to spare it until after the harvest because they had raided it before. The plan is overheard by a farmer. Three farmers ask Gisaku, the village elder and miller, for advice. He declares they should hire samurai to defend the village. Since they have no money, Gisaku tells them to find hungry samurai. After little success, the group watch Kambei, an aging but experienced rōnin, rescue a young boy who had been taken hostage by a thief. A young samurai named Katsushirō asks to become Kambei's disciple. The villagers then ask for help, and after initial reluctance, Kambei agrees. He recruits old friend Shichirōji and, with Katsushirō's assistance, three other samurai: the friendly, wily Gorobei; the good-willed Heihachi; and Kyūzō, a taciturn master swordsman whom Katsushirō regards with awe. Although inexperienced, Katsushirō is selected because time is short. Kikuchiyo, a man who carries a family scroll that he claims makes him a samurai, follows the group despite attempts to drive him away. Read more on Wikipedia.

MPAA Rating:NR
Genre:Action, Adventure, Drama
Country:Japan
Produced By:SÔJirÔ Motoki
Directed By:Akira Kurosawa
Written By:Hideo Oguni, Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto
Cast:Kôji Uno, Ippei Kawagoe, Seiji Miyaguchi, Yoshio Tsuchiya, Noriko Sengoku, Hiroshi Akitsu, Noriko Honma, Minoru Chiaki, Kamayuki Tsubono, Keiji Sakakida, Akira Tani, Junpei Natsuki, Kichijirô Ueda, Sachio Sakai, Tsuneo Katagiri, Kokuten Kôdô, Haruo Nakajima, Akira Kitchôji, Jirô Suzukawa, Takashi Shimura, Haruo Suzuki, Isao Yamagata, Haruko Toyama, Hiroshi Hayashi, Masaaki Tachibana, Yayoko Kitano, Keiko Tsushima, Takashi Narita, Bokuzen Hidari, Atsushi Watanabe, Sôjin Kamiyama, Ken Utsui, Takeshi Katô, Shizuko Azuma, Jun Tatara, Shinpei Takagi, Senkichi ÔMura, Shin ÔTomo, Masanobu ÔKubo, Yukiko Shimazaki, Sôkichi Maki, Toshirô Mifune, Takeshi Seki, Kamatari Fujiwara, Tatsuya Nakadai, Hideo Shibuya, Etsuo Saijô, Shôichi Hirose, Tsuruko Mano, Isao Kimura, Haruya Sakamoto, Sanpei Mine, Toriko Takahara, Shigeo Katô, Takuzô Kumagai, Toranosuke Ogawa, Toku Ihara, Gorô Amano, Yoshio Inaba, Gen Shimizu, Eijirô Tôno, Matsue Ono, Tsurue Ichimanji, Toshio Takahara, Eisuke Nakanishi, Toshiko Nakano, Yasumasa ÔNishi, Daisuke Katô, Hiroshi Sugi, Keiko Mori, Ichirô Chiba, Yoshikazu Kawamata, Akio Kusama, Yasuhisa Tsutsumi, Gorô Sakurai, Yoshio Kosugi, Minoru Itô, Kiyoshi Kamoda, Akira Yamada, Kôji Iwamoto, Ren Yamamoto, Masayoshi Kawabe
In Theaters:Nov 19, 1956
Runtime:3 hours 27 minutes
Production:Toho Company
Box Office:$269,061
Available On:Amazon, Itunes, Vudu