V dalyokom sorok pyatom... Vstrechi na Elbe

MPAA Rating:NR
Genre:Drama
Produced By:Mira Todorovskaya
Directed By:Petro Aleksowski, Mira Todorovskaya
Cast:Maria Pawlowska, David L. Price, Evgeniy Serzin, Ilya Ilinykh, Ilya Morozov, Michael Schiller
In Theaters:Aug 07, 2015