Better Days

MPAA Rating:NR
Genre:Drama
Country:China
Directed By:Kwok Cheung Tsang
Written By:Yuan Li, Yimeng Xu, Yuexi Jiu, Wing-Sum Lam
Cast:Jackson Yee, Fang Yin, Jue Huang, Dongyu Zhou
In Theaters:Nov 08, 2019
Runtime:2 hours 18 minutes
Production:Shooting Pictures, He Nan Dian Ying Dian Shi Zhi Zuo Ji Tuan, China Wit Media, Tianijn Xiron Entertainment