Velikiy polkovodets Georgiy Zhukov

MPAA Rating:NR
Genre:Drama
Produced By:Armen Medvedev, Aleksandr Surikov, Abu Ganem
Directed By:Yuriy Ozerov
Written By:Yuriy Ozerov
Cast:Artyom Karapetyan, Yakov Tripolsky, Fritz Diez, Mikhail Ulyanov, Akhim Petri, Bukhuti Zakariadze, Vladlen Davydov
In Theaters:N/A
Runtime:2 hours 14 minutes