Getting Home

MPAA Rating:NR
Genre:Comedy, Drama
Country:China, Hong Kong
Produced By:Peter Loehr, Zhang Wang, Yong Er, Wouter Barendrecht
Directed By:Yang Zhang
Written By:Yang Zhang, Yao Wang
Cast:Chang Guo Li, Dandan Song, Jinshan Liu, Ma Wu, Yu Xia, Fan Liao, Tao Guo, Jun Hu, Yi Sha Na, Lin Xiong Zhang, Bo Liu, Qi Zhang, Degang Guo, Haiying Sun, Xia Shang, Ying Chen, Benshan Zhao, Chao Yang, Dong Ming Wu, Qiwen Hong, Yuanyuan Liu
In Theaters:Jan 25, 2007
Runtime:1 hour 50 minutes
Production:J-Bics