Classmates Minus

MPAA Rating:NR
Genre:Drama, Comedy
Country:Taiwan
Directed By:Hsin-Yao Huang
Written By:Hsin-Yao Huang
Cast:Lotus Wang, Ada Pan, Jennifer Ling Hung, Ming-Shuai Shih, Kuan-Ting Liu, Evelyn Yu-Tong Cheng, Yi-Wen Chen, Zhi-Ying Zhu, Jen-Shuo Cheng, Na-Dou Lin
In Theaters:Feb 20, 2021
Runtime:2 hours 2 minutes
Production:Cream Film Production, Mandarin Vision
Available On:Netflix