Farewell My Concubine

MPAA Rating:R
Genre:Drama, Romance, Music
Country:China, Hong Kong
Produced By:Feng Hsu, Zhenduo Li, Jade Hsu, Donald Ranvaud, Sun Ying, Xia Zhang, Pin Hsu
Directed By:Kaige Chen
Written By:Pik Wah Lee, Wei Lu
Cast:You Ge, Han Lei, Yitong Zhi, Leslie Cheung, Wenli Jiang, Di Tong, Dan Li, David Wu, Chun Li, Li Gong, Da Ying, Qi Lü, Hailong Zhao, Yang Fei, Qing Xu, Zhi Yin, Mingwei Ma, Fengyi Zhang
In Theaters:Oct 15, 1993
Runtime:2 hours 51 minutes
Box Office:$5,216,888