Let's Get Married

MPAA Rating:NR
Genre:Comedy, Romance
Country:China
Directed By:Jiang Liu
Written By:Jiang Liu, Yu Wang, Hongwei Wang, Nan Xu
Cast:Zuo Da, Monica Mok, Haden Kuo, Zijian Wang, Wu Jiang, Ivy Yi-Han Chen, Hong-Gang Tu, Chen Li, Rina Sa, Yuanyuan Gao, Zhuang Ying, Ryan Zheng, Ming Dow, Tao Liu, Duo Zhang
In Theaters:Apr 02, 2015
Runtime:2 hours 7 minutes
Box Office:$447,648