Closer to Home

MPAA Rating:NR
Genre:Drama
Country:Japan
Directed By:Tomio Kuriyama
Written By:Masakuni Takahashi
Cast:Kazuo Zaitsu, Eri Ishida, Ichirô Zaitsu, Junkichi Orimoto, Hiroshi Fujioka, Kyôhei Shibata, Hideko Hara
In Theaters:Nov 18, 2003
Runtime:1 hour 54 minutes