Tsubasa to Hotaru

MPAA Rating:NR
Genre:Animation
Country:Japan
Cast:Hiro Shimono, Takahiro Sakurai, Yoshimasa Hosoya, Kanae Itô, Yoshitsugu Matsuoka
In Theaters:Mar 16, 2014