The Soul

MPAA Rating:NR
Genre:Drama, Mystery, Sci Fi, Thriller
Country:China, Taiwan
Directed By:Wei-Hao Cheng
Written By:Wei-Hao Cheng
Cast:McFly Wu, Christopher Ming-Shun Lee, Chen Chang, Samuel Ku, Janine Chun-Ning Chang, Baijia Zhang, Che-Hao Chang, He-Hsuan Lin, Hui-Min Lin, Anke Sun, Hsueh-Feng Lu
In Theaters:Apr 14, 2021
Runtime:2 hours 5 minutes
Available On:Netflix