7 Assassins

MPAA Rating:R
Genre:Action, Adventure
Country:China, Hong Kong
Directed By:Xin Xin Xiong, Eric Tsang
Cast:Ray Lui, Gigi Leung, Ho-Man Chan, Max Chung, Eric Tsang, Tao Guo, Hong-Jie Ni, Edward Chui, Michael Wong, Felix Wong, Xin Xin Xiong
In Theaters:Dec 23, 2014
Runtime:1 hour 43 minutes