Xi jie gu shi zhi yi - Jiang po po de zui hou shi guang

MPAA Rating:NR
Genre:Documentary, Family
Country:Canada, China
Produced By:Xun Yu
Directed By:Xun Yu
In Theaters:N/A
Runtime:1 hour 49 minutes