Hanmanheun daedonggang

MPAA Rating:NR
Genre:Drama, Romance, War
Produced By:Jeong-Hwan Kwak
Directed By:In-Hyeon Choi
Written By:Il-Su Yu, Han-Chul Yu
Cast:Ji-Mee Kim, No-Shik Park, Mu-Ryong Choi, Kung-Won Nam
In Theaters:Jan 18, 1966