XX

MPAA Rating:NR
Genre:Action, Adventure, Fantasy, Horror, Thriller, Comedy
Country:Japan
Produced By:Masatake KondÔ
Directed By:Kenta Fukasaku
Written By:Tetsuya Oishi, Nobuyuki Jôkô
Cast:Takashi Nishina, Kyoji Kamui, Rikiya Koyama, Yoshiyuki Morishita, Shôko Nakagawa, Nozomu Iwao, Nao Matsushita, Hiroyuki Ikeuchi, Maju Ozawa, Ami Suzuki, Ayuko Iwane
In Theaters:Dec 01, 2007
Runtime:1 hour 30 minutes