Tie ren

MPAA Rating:NR
Genre:Drama
Country:China
Directed By:Li Yin
Written By:Heng Liu
Cast:Liang Xu, Su Ma, Mengnan Li, Bo Huang, Ming Hu, Jing Bai, Gang Wu, Mengwei Xie, Yongsheng Liu, Ye Liu, Duo Zhang
In Theaters:Apr 23, 2009