Wild Grass

MPAA Rating:PG
Genre:Drama, Romance
Country:China
Directed By:Xu Zhanxiong
Written By:Xu Zhanxiong
Cast:Sichun Ma, Ye Gao, Elane Zhong, Johnny Huang, Peng Xin
In Theaters:Sep 10, 2020
Runtime:1 hour 52 minutes